Tumorski markeri ili tumor markeri su supstance koje stvaraju ćelije raka i njihov nivo u krviobično odgovara veličini tumorske mase, a svaki skup ćelija koji raste nekontrolisano i nezavisno naziva se tumorom, koji može biti benigni ili maligni. Za razliku od benignog tumora, maligni tumor stvara ćerke ćelije koje se šire kroz telo na druga mesta u telu, odnosno metastaziraju. U ovom slučaju radi se o malignom tumoru, karcinomu ili raku. Cilj svakog lečenja je da se bolest otkrije u ranoj fazi, uključujući tumore, kada su još mali i izlečivi, odnosno mogu se potpuno ukloniti, ali većina karcinoma ne proizvodi simptome i teško ih je otkriti dok se rak ne pojavi. ćelije su se proširile na druge organe. Dijagnostičke metode kao što su rendgen , magnetna rezonanca i ultrazvuk mogu otkriti tumore kada već imaju nekolikomilimetara, ali ne manjih.

Primena tumorskih markera

Tumorski markeri su supstance koje se ponekad nalaze u povećanim količinama u krvi, drugim telesnim tečnostima ili tkivima obolelih od raka, a proizvodi ih sam maligni tumor ili domaćin i reaguju na njihovo prisustvo. Tumorski markeri su odavno poznati, 1846. godine otkriven je Bence-Jones protein, TM za plazmacit, ali je naziv uveden u praksu tek razvojem imunohemije, koja je omogućila određivanje proteina u nanogramskim koncentracijama. TM se meri u maloj količini krvi uzete iz prsta ili vene , a samo merenje traje prilično brzo, otprilike 2-3 sata.

  • Tumorski markeri se ne smeju koristiti u dijagnostici maligne bolesti. Dijagnoza se može postaviti samo histološkom analizom.
  • Tumorski markeri se ne koriste za masovni skrining , jer nisu dovoljno osetljivi i specifični (sa izuzecima kao što su kalcitonin, PSA i AFP u grupama visokog rizika).
  • Normalan nivo tumorskog markera ne znači nužno da u telu nema raka.
  • Povišeni nivoi TM obično ukazuju na prisustvo raka.
  • Merenje tumorskih markera je pomoćna metoda u dijagnostici raka.
  • Nivo tumorskih markera pomaže u proceni veličine tumora, stadijuma i toka bolesti, kao i uspešnosti lečenja.
  • Praćenje nivoa tumorskih markera je korisno u praćenju uspešnosti terapije karcinoma i prvi je znak, jer se oni menjaju i sa malom promenom broja ćelija karcinoma, te se stoga moraju odrediti pre, tokom i posle terapije.

Vrste tumorskih markera

  • Humoralni – to su antigeni koji se nalaze u telesnim tečnostima zdravih ljudi u neznatnim količinama, a njihova koncentracija se povećava ukoliko ih određeni maligni tumor sintetiše i pusti u krvotok, a mogu nastati i kao odgovor domaćina na prisustvo tumora.
  • Ćelijski – to su antigeni koji se nalaze u ćeliji ili na njenoj membrani, kao što su ćelijski marker za leukemiju , receptori za hormone i faktore rasta, molekularne genetske promene.

Izvor: Wikipedija