Analiza urina i urinokultura su dve metode koje se koriste za dijagnostikovanje infekcija urinarnog trakta i procenu opšteg zdravlja urina.
Evo osnovnih informacija o tim metodama:

Analiza urina

Analiza urina je rutinska laboratorijska dijagnostika koja pruža informacije o fizičkim, hemijskim i mikroskopskim svojstvima urina. Ova analiza može otkriti prisutnost određenih materija, stanica ili mikroorganizama u urinu, što može ukazivati na zdravstvene probleme.

Evo nekoliko parametara koji se često ispituju prilikom analize urina:

  • Fizička svojstva: boja, bistra ili mutna konzistencija, specifična težina.
  • Hemijska svojstva: pH vrijednost, prisutnost proteina, glukoze, ketona, bilirubina, urobilinogena, nitrita.
  • Mikroskopija: Prisutnost krvnih stanica, bakterija, kristala, epitelnih stanica.

Urinokultura

Urinokultura je postupak koji se koristi za identifikaciju i kvantifikaciju bakterija ili drugih mikroorganizama u urinu. Ova metoda se primenjuje kada postoji sumnja na urinarnu infekciju.

Evo osnovnih koraka u postupku urinokulture:

  • Pacijent urinira u sterilnu posudu za sakupljanje urina.
  • Laboratorijski tehničar uzima uzorak urina i salje ga na poseban medij koji promiče rast bakterija.
  • Posuda s uzorkom urina se inkubira na optimalnoj temperaturi kako bi se pospešio rast bakterija.
  • Nakon inkubacije, laboratorijski tehničar pregleda medij i identifikuje prisutne mikroorganizme.
  • Ako se pronađu bakterije, dalje testiranje se može sprovesti kako bi se utvrdila njihova osetljivost na različite antibiotike.
  • Rezultati urinokulture pomažu u određivanju vrste infekcije urinarnog trakta i odabiru odgovarajućeg antibiotika za lečenje. Ova metoda je vrlo važna za dijagnosticiranje i praćenje infekcija mokraćnog sistema.

Važno je napomenuti da analiza urina i urinokultura ne pružaju samo informacije o infekcijama urinarnog trakta, već mogu ukazivati i na druge zdravstvene probleme kao što su bubrežne bolesti, dijabetes ili dehidracija. Stoga, ako imate simptome ili sumnjate na problem s mokraćnim sistemom, uvek se posavetujte sa svojim lekarom kako biste dobili preciznu dijagn i odgovarajući tretma.

Izvor: ChatGPT