dr Svetlana Toskić Filipović

spec dr med

Pedijatar

Vrhunski stručnjak u svojoj oblasti (pedijatrija) sa višegodišnjim iskustvom u radu sa raznim medicinskim timovima.

Šta je pedijatar

Pedijatar je medicinski specijalista koji se bavi zdravljem i lečenjem dece, od novorođenčadi do adolescenata. Pedijatri su obučeni za dijagnostikovanje, lečenje i prevenciju različitih bolesti i stanja koja se javljaju kod dece.

Pedijatri pružaju sveobuhvatnu zdravstvenu negu deci, uključujući redovne preglede, praćenje rasta i razvoja, procenu imunizacija, dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih bolesti, upravljanje infekcijama, pružanje saveta o ishrani i fizičkoj aktivnosti, kao i pružanje podrške roditeljima u vezi sa zdravljem i razvojem deteta.

Pedijatri često rade u specijalizovanim pedijatrijskim ordinacijama, dečjim bolnicama ili kliničkim okruženjima. Oni su ključni članovi tima zdravstvene nege dece i sarađuju sa drugim medicinskim stručnjacima kako bi se obezbedilo dobrobit i pravilan razvoj dece.

Važno je redovno posećivati pedijatra kako bi se osiguralo da dete dobija odgovarajuću zdravstvenu negu, pratilo njegovo stanje rasta i razvoja i identifikovali eventualni zdravstveni problemi u ranim fazama.

Izvor: chat.openai.com