Dr Slađana Đurđević

spec dr med

Neurolog

Vrhunski stručnjak u svojoj oblasti (neurologija) sa višegodišnjim iskustvom u radu sa raznim medicinskim timovima.

Šta je neurolog

Neurolog je medicinski specijalista koji se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i prevencijom bolesti i poremećaja nervnog sistema. Nervni sistem obuhvata mozak, kičmenu moždinu, periferne nerve i mišiće. Neurolozi se fokusiraju na proučavanje i tretman različitih neuroloških stanja, uključujući poremećaje kao što su epilepsija, moždani udar, multipleks skleroza, Parkinsonova bolest, migrena, neuropatija, demencija i druge neurološke bolesti.

Neurolozi obavljaju detaljne neurološke preglede kako bi procenili funkcije nervnog sistema, uključujući motoričke sposobnosti, senzaciju, ravnotežu, koordinaciju, vid, sluh i kognitivne funkcije. Oni mogu koristiti dijagnostičke procedure kao što su magnetna rezonanca (MR), kompjuterizovana tomografija (CT), elektromiografija (EMG), elektroencefalografija (EEG) i druge metode za postavljanje tačne dijagnoze.

Nakon postavljanja dijagnoze, neurolog može preporučiti odgovarajući tretman koji može uključivati lekove, fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, hirurške zahvate ili druge terapije usmerene na smanjenje simptoma i poboljšanje funkcionalnosti pacijenta.

Neurolozi često sarađuju sa drugim medicinskim stručnjacima, kao što su neurohirurzi, psihijatri, fizijatri i drugi, kako bi pružili sveobuhvatnu i multidisciplinarnu negu pacijentima sa neurološkim stanjima.

Važno je naglasiti da neurolozi igraju ključnu ulogu u dijagnostikovanju i lečenju neuroloških poremećaja, kao i u praćenju pacijenata i pružanju kontinuirane nege kako bi se održalo zdravlje nervnog sistema.

Izvor: chat.openai.com