Dr Vladan Mladenović

spec dr med

Dečiji hirurg

Vrhunski stručnjak u svojoj oblasti (dečiji hirurg) sa višegodišnjim iskustvom u radu sa raznim medicinskim timovima – hirurški, ortopedski, urološki itd.

  • Dečija hirurgija
  • Dečija ortopedija sa traumatologijom
  • Dečija urologija

Šta je dečiji hirurg

Dečiji hirurg je specijalista koji se bavi medicinskim tretmanom i hirurškim intervencijama kod dece, od novorođenčadi do adolescenata. Njihov posao obuhvata dijagnostikovanje, lečenje i operativno rešavanje različitih bolesti, povreda i anomalija kod dece.

Evo nekoliko uobičajenih oblasti rada dečijih hirurga:

Hirurške intervencije kod prirođenih anomalija: Dečiji hirurzi se bave operacijama kod dece s prirođenim problemima kao što su srčane mane, razne defekte digestivnog sistema (poput crevnih atrezija), defekte kičme (poput spina bifida) ili defekte udova.

Hirurško lečenje povreda: Dečiji hirurzi se bave lečenjem povreda kod dece koje mogu zahtevati operaciju, kao što su prelomi kostiju, povrede abdomena, povrede glave ili povrede kičme.

Hirurgija abdomena: Ova oblast obuhvata hirurško lečenje problema poput upala slepog creva, hernija, apendicita ili operacije creva.

Hirurgija uroloških problema: Dečiji hirurzi se bave lečenjem uroloških problema kod dece, kao što su operacije na bubrezima, ureterima, mokraćnoj bešici ili genitalijama.

Hirurgija uroloških problema: Dečiji hirurzi se bave lečenjem uroloških problema kod dece, kao što su operacije na bubrezima, ureterima, mokraćnoj bešici ili genitalijama.

Izvor: chat.openai.com