Dr Radmila Damjanović

spec.dr.

Vrhunski stručnjak u svojoj oblasti (urgentna medicina) sa višegodišnjim iskustvom u radu sa raznim medicinskim timovima.

Šta je urgentna medicina

Urgentna medicina, poznata i kao hitna medicina, je grana medicine koja se bavi pružanjem hitne medicinske pomoći pacijentima koji se nalaze u akutnoj opasnosti po život ili koji zahtevaju trenutnu medicinsku intervenciju. Ova medicinska specijalnost se fokusira na brzu procenu, dijagnozu i lečenje pacijenata koji pate od hitnih stanja ili povreda.

Urgentna medicina obuhvata širok spektar medicinskih situacija, uključujući srčane udare, moždane udare, ozbiljne povrede, respiratorne probleme, trovanja, alergijske reakcije, akutne infekcije i druge hitne slučajeve. Lekari specijalisti za urgentnu medicinu, poznati kao urgentni lekari ili hitni doktori, moraju biti dobro obučeni za brzu procenu pacijenata, upravljanje vitalnim funkcijama, stabilizaciju pacijenata i pružanje odgovarajuće terapije.

Urgentna medicina ima za cilj brzo i efikasno upravljanje hitnim stanjima kako bi se pacijenti stabilizovali i dobili odgovarajuću terapiju pre nego što budu prebačeni na daljnje lečenje ili smešteni na odgovarajuće odeljenje bolnice.

Važno je da se u hitnim situacijama odmah pozove hitna pomoć kako bi pacijenti dobili potrebnu medicinsku pomoć što je brže moguće.

Izvor: chat.openai.com