O NAMA

REČ ILI DVE

MOJA LABORATORIJA sa sedištem u Kruševcu spada u red najsavremenijih laboratorija u Srbiji i opremljena je najsavremenijim aparatima iz oblasti biohemije i hematologije.

Naš rad se zasniva na poštovanju  najviših standarda kvaliteta i zahteva korisnika, poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

medic, hospital, laboratory

STRUČNI KADAR

SLAVICA KUNDALIĆ

dr med. sci

BOJANA MILETIĆ

mr ph medicinski biohemičar

periodic system, chemistry, medical

MISIJA

Pružanje korisnicima visoko kvalitetne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike u cilju dobijanja tačnih i pouzdanih rezultata.

VIZIJA

Kvalitet, praćenje dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici i efikasnost su osnovne karakteristike kojima težimo.

CILJ

Dobijanje tačnog i pouzdanog rezultata angažovanjem stručnog kadra i korišćenjem najsavremenije automatizovane tehnologije u cilju brze i pravovremene dijagnostike.

Politika kvaliteta

Najsavremenija tehnologija

MOJA LABORATORIJA raspolaže savremenom opremom najsavremenije tehnologije. Na sofisticiranoj opremi koju posedujemo u mogućnosti smo da Vam u najkraćem mogućem roku i uz vrlo visoku tačnost i preciznost uradimo analize.

Iskustvo i visoko kvalifikovan kadar

Naša najveća vrednost su iskusni i profesionalni stručnjaci koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.domenu laboratorijske dijagnostike.

Ljubazan i profesionalan odnos

Saradnju sa pacijentima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i ljubaznost u pristupu svakom pacijentu. Osnovni cilj nam je dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja i brzinu izdavanja rezultata.

logo-moja-laboratorija-krusevac170x170

KONTAKT

RADNO VREME

PONEDELJAK-PETAK: 07:00-20:00
SUBOTA: 08:00-12:00